กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิดา ไพศาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6