กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิดา ไพศาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6