กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิดา ไพศาล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุวนันท์ ปัญญา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2