กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิดา ไพศาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุวนันท์ ปัญญา
ครูอัตราจ้าง