กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอัศวิน รอดมุ้ย
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1