กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูจันทร์จิรา ปาสาจัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1