กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครนิภา โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูดาราวัลย์ นิสัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกันต์กมล กันธิมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2