ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 61 สรุปผลงานวิจัย อบจ.นบ โดย ม.ราม
รามคำแหงสรุปงาน  ณ โอทอป  ผอ  ครู