ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 งาน kids Fair ณ โรงเรียนวัดแคใน
12 มี.ค. 62 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(สอบLCT)โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
06 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62 สอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3 รร.วัดสิงห์ทอง
28 ก.พ. 62 ร่วมประชุมการสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เวลา 13.30 น.
20 ก.พ. 62 เปิดโครงการ ภาษาจีน/ญี่ปุ่น
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง/แต่งกายชุดจีนชุดญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย ราชมงคล/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รร.วัดสิงห์ทอง
16 ก.พ. 62 เปิดอบรมภาษาอังกฤษครู ณ โรงแรมแล็กกาซี่
25 ก.ย. 61 สรุปผลงานวิจัย อบจ.นบ โดย ม.ราม
รามคำแหงสรุปงาน  ณ โอทอป  ผอ  ครู