ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62 สอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3 รร.วัดสิงห์ทอง
20 ก.พ. 62 เปิดโครงการ ภาษาจีน/ญี่ปุ่น
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง/แต่งกายชุดจีนชุดญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย ราชมงคล/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รร.วัดสิงห์ทอง
16 ก.พ. 62 เปิดอบรมภาษาอังกฤษครู ณ โรงแรมแล็กกาซี่
25 ก.ย. 61 สรุปผลงานวิจัย อบจ.นบ โดย ม.ราม
รามคำแหงสรุปงาน  ณ โอทอป  ผอ  ครู