ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโวลูชั่น จำกัด โดย นายพงษ์ธร  คำดวง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ดำเนินการจ้างเหมา75,000.00 (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,16:09   อ่าน 41 ครั้ง