ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุรี  แตงอ่อน (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,15:47   อ่าน 78 ครั้ง