ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ วันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส

ใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกิดความสนุกสนาน กล้างแสดงออก  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุพงศ์  ปีกลาง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,15:15   อ่าน 72 ครั้ง