ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564 จ้างเหมารถนำนักเรียนไปอบรม MEP โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถนำนักเรียนไปอบรม MEP ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ MEP ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวรทิต  วงศ์กลม (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,15:00   อ่าน 217 ครั้ง