ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ สนับสนุนการผลิตและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยิปซัมบอร์ด ตามโครงการ สนับสนุนการผลิตและสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิศา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:39   อ่าน 184 ครั้ง