ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน 270 คน ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกริษฐา  ช่วยเกร็ด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 337,500.00 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อบบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ดำเนินการจ้างเหมา67,500.00 (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:08   อ่าน 221 ครั้ง