ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 4 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สติกเกอร์และวัสดุสำหรับการศึกษา ตามโครงการนิเทศภายใน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 4 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สติกเกอร์และวัสดุสำหรับการศึกษา ตามโครงการนิเทศภายใน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,16:31   อ่าน 158 ครั้ง