ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแต่ละซุ้ดังนี้
ฐานสอยดาว
ฐานอีสานพาเพลิน
ฐานบิงโกมหาสนุก
ฐานรหัสลับ
ฐานรจนาเสี่ยงทาย
ฐานแม่เหล็กมหาสนุก

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,03:22   อ่าน 147 ครั้ง